30 C
Bắc Giang
Tháng Bảy 24, 2024
Xúc tiến đầu tư Lạng Giang

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư trung tâm xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang (tỷ lệ 1/500)

      Ngày 19/12/2022, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 1285/QĐ-UBND về Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư trung tâm xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang. Tính chất đồ án quy hoạch được xác định là khu dân cư mới, xây dựng đồng bộ, hiện đại hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng các nhu cầu ở và dịch vụ công cộng phục vụ nhân dân. Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 87,5ha, quy mô dân số khoảng 8.000 người.

           Sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt sẽ làm cơ sở để huyện Lạng Giang triển khai đầu tư xây dựng dự án và thu hút các nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư các khu đất ở, đất dịch vụ thuộc dự án.

      Quyết định 1285/QĐ-UBND về Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư trung tâm xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang.

Bài đăng liên quan

Hội Doanh nghiệp Lạng Giang trao tặng kinh phí xây kênh mương nội đồng thôn Nhuần xã Mỹ Hà, vinh danh nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Oanh

Nguyễn Tiến

Huyện Lạng Giang: Chương trình Cafe doanh nhân lần thứ 2 năm 2022

Nguyễn Tiến

Động thổ Nhà máy sản xuất xe máy điện thông minh tại KCN Tân Hưng

Nguyễn Tiến