32 C
Bắc Giang
Tháng Bảy 24, 2024
Xúc tiến đầu tư Lạng Giang

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành 02 Quy chế quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn huyện Lạng Giang

Nguyễn Tiến
      Ngày 15/5/2024 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 449/QĐ-UBD ban hành Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và Quyết định số 451/QĐ-UBD ban hành Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Kép mở rộng......

Khảo sát đánh giá nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và huyện, thành phố (DDCI) năm 2024 của huyện Lạng Giang

Nguyễn Tiến
Tiếp nối phương châm “Lắng nghe – Thấu hiểu – Đồng lòng – Đột phá”, DDCI năm 2024 kế thừa kinh nghiệm và kết quả triển khai DDCI năm 2023, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2024. UBND huyện Lạng......