32 C
Bắc Giang
Tháng Bảy 24, 2024
Xúc tiến đầu tư Lạng Giang

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Bài đăng liên quan

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành 02 Quy chế quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn huyện Lạng Giang

Nguyễn Tiến

XIN Ý KIẾN DỰ THẢO ĐỀ ÁN “ĐỊNH DẠNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU, XÂY DỰNG HUYỆN LẠNG GIANG TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ XANH, GIÀU BẢN SẮC”

Nguyễn Tiến

Khai trương hoạt động liên vận quốc tế tại ga Kép

Nguyễn Tiến