32 C
Bắc Giang
Tháng Bảy 24, 2024
Xúc tiến đầu tư Lạng Giang

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành 02 Quy chế quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn huyện Lạng Giang

      Ngày 15/5/2024 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 449/QĐ-UBD ban hành Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và Quyết định số 451/QĐ-UBD ban hành Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Kép mở rộng và  vùng phụ cận, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

      Theo đó, phạm vị thực hiện Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang được phê duyệt bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Vôi và một phần các xã Tân Hưng, Yên Mỹ, Xương Lâm theo quy hoạch chung thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000) đã được phê duyệt. Phạm vị thực hiện Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Kép mở rộng và  vùng phụ cận, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang được phê duyệt bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Kép và một phần xã Hương Sơn theo quy hoạch chung  xây dựng thị trấn Kép mở rộng và vùng phụ cận, huyện Lạng Giang đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000) đã được phê duyệt.

      Quy chế quản lý kiến trúc là công cụ để kiểm soát việc xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang, phát triển đô thị; là căn cứ để quản lý việc lập quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quản lý đầu tư xây dựng công trình và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn nhưng vẫn bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa địa phương; Là căn cứ để kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm hành chính về quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị.

      Ngoài ra, Quy chế còn xác định rõ những khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù, các khu vực cần thi tuyển kiến trúc, các khu vực ưu tiên cải tạo chỉnh trang, những yêu cầu về bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc, các quy định đối với kiến trúc các loại hình công trình; quy định đối với kiến trúc công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, quy định về quản lý, bảo vệ các công trình kiến trúc có giá trị; quy định về nội dung tổ chức thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Quy chế quản lý kiến trúc và những quy định, yêu cầu khác phù hợp với thực tế và nhu cầu phát triển của thị trấn Vôi, thị trấn Kép và các vùng phụ cận.

      Chi tiết quyết định xem dưới đây:

Phòng Kinh tế – Hạ tầng

Bài đăng liên quan

Cafe khởi nghiệp – Kết nối Huyện đoàn và Hội doanh nghiệp Lạng Giang

Nguyễn Tiến

Lạng Giang tổ chức gian hàng trưng bày các phẩm chủ lực, đặc trưng và sản phẩm OCOP của huyện tại Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023

Nguyễn Tiến

Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang đến năm 2035

Nguyễn Tiến