32 C
Bắc Giang
Tháng Bảy 24, 2024
Xúc tiến đầu tư Lạng Giang

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành 02 Quy chế quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn huyện Lạng Giang

Nguyễn Tiến
      Ngày 15/5/2024 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 449/QĐ-UBD ban hành Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và Quyết định số 451/QĐ-UBD ban hành Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Kép mở rộng......

Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang đến năm 2035

Nguyễn Tiến
      Ngày 16/4/2024, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 371/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035. Phát triển đô thị thị trấn Vôi nâng cao tỷ lệ đô thị hóa trên......

Công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Mỹ Thái

Nguyễn Tiến
      Sáng ngày 4/01/2024 UBND huyện Lạng Giang phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang và các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Mỹ Thái, huyện Lạng......

Tư vấn, phản biện điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Lạng Giang đến năm 2040

Nguyễn Tiến
      Ngày 10/5, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo khoa học tư vấn, phản biện điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Lạng Giang đến năm 2040. Dự hội thảo có các chuyên gia Hội Quy hoạch và......

Thiết kế mẫu nhà ở thuộc dự án Khu đô thị phía Tây, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang

Nguyễn Tiến
      Ngày 27/3/2023, UBND huyện ban hành Công văn số 24/UBND-KTHT về việc thống nhất thiết kế mẫu nhà ở thuộc dự án Khu đô thị phía Tây, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, Theo đó: Tổng số lượng mẫu thiết kế nhà ở gồm 27 mẫu nhà,......