27 C
Bắc Giang
Tháng Sáu 20, 2024
Xúc tiến đầu tư Lạng Giang

Dự án “Nhà làm việc khu hành chính huyện”

Nguyễn Tiến
         Góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, ổn định nơi làm việc cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến liên hệ công tác với cơ quan hành chính nhà nước, đáp......