27 C
Bắc Giang
Tháng Sáu 20, 2024
Xúc tiến đầu tư Lạng Giang

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư trung tâm xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang (tỷ lệ 1/500)

Nguyễn Tiến
      Ngày 19/12/2022, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 1285/QĐ-UBND về Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư trung tâm xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang. Tính chất đồ án quy hoạch được xác định là khu dân cư mới, xây dựng......

UBND tỉnh Quyết định phê duyệt bổ sung dự án thu hút đầu tư Trung tâm đào tạo nghề lái xe tại trị trấn Vôi

Nguyễn Tiến
      Ngày 06/11/2022, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.       Theo đó: UBND tỉnh Bắc Giang quyết định phê duyệt bổ sung dự án Trung......

Thu hút đầu tư Khu thương mại dịch vụ xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang

Nguyễn Tiến
      Ngày 31/10/2022, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 1088/QĐ-UBND về Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư bất động sản Investors  là nhà đầu tư thực hiện dự án “Khu thương mại dịch vụ xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang”......