27 C
Bắc Giang
Tháng Sáu 20, 2024
Xúc tiến đầu tư Lạng Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực hiện dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Tân Hưng

Nguyễn Tiến
         Chiều ngày 2/8, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về kiểm tra thực hiện dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Tân Hưng và dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hương......